slovensky | english

Kontakt

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.
Sídlo: Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia
IČO: 36 609 340
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vložka číslo:  13906/S.
Výška základného imania: 12 500 EUR, splatené v plnom rozsahu.
e-mail: info@zedabbystrica.sk, www.zedabbystrica.sk


Štatutárny orgán - konateľ
Ing. Vladimír Ondriš

Riaditeľ spoločnosti
Ing. Marián Pastucha
e-mail: pastucha@zedabbystrica.sk
+421 (0) 907 831 026
Prevádzka

Horná Mičiná
expedícia – prevázdka Horná Mičiná
mobil: +421 (0) 918 930 609

prevázdka Horná Mičiná +421 (0) 907 831 026

Majerská cesta 96